begerig

begerig
{{begerig}}{{/term}}
[sterk verlangend] desirous (of), longing (for)eager (for), 〈hartstochtelijk〉 passionate, 〈wellustig〉 lustful, 〈hongerig; ook figuurlijk〉 hungry (for)
[verlangend (veel) te bezitten] avariciouscovetous, greedy
voorbeelden:
1   begerige blikken hungry looks
     met een begerig oog iets volgen follow something with eager eyes

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”